VSDK stiftet 09.11.1986


Hovedsiden
Aktiviteter
Apparatdykking
Bli-Medlem
Dykkesport
Grasrotandelen
Kurs
Om-Klubben
Sikkerhet
Styret
Styrevalgt
Utdanning
Galleri
 
 Treningstid for VSDK:

 Hver torsdag fra
 kl. 17.00 til 19.00
 i Verdal Svømmehall
 (August til Mai)

 Sommeren brukes
til dykking i sjøen.

          Dykkesport

Hva er fridykking og dykking?
Dykking har en forhistorie som strekker seg svært langt tilbake i tid. Det vi i dag kaller fridykking (dykking uten medbrakt luft annet enn det man har i lungene), har sannsynligvis vært bedrevet så lenge mennesker har eksistert. Etter hvert som den generelle teknologiske innsikten har gjort det mulig, er stadig mer avansert utstyr tatt i bruk for å forlenge tiden mennesker kan oppholde seg under vann, og etter hvert har også den fysiologiske kunnskapen blitt bedre. Årsakene til at mennesker har bedrevet dykking er naturlig nok flere, men i stikkords form kan man generelt nevne:

- Sanking av mat
- Militære aktiviteter
- Konstruksjon, reparasjon og anleggsaktiviteter
- Berging av sunkne verdier
- Eventyrlyst

Apparatdykking og fridykking
Med dykking forstår man i alminnelighet en aktivitet hvor mennesker oppholder seg neddykket i vann i kortere eller lengre tid. En mer presis definisjon på den dykkingen vil være at mennesker som dykker, utsetter seg for omgivende vann og et omgivende trykk som er høyere enn normalt lufttrykk.

Den enkleste form for dykking er den hvor et menneske fyller lungene med luft på overflaten før han eller hun dykker. Under dykket holdes pusten inntil han eller hun må tilbake til overflaten igjen for å trekke frisk luft. Denne formen for dykking kalles fridykking og har vært drevet både av mennesker og andre pattedyr (f.eks. hval og sel) til alle tider.

Rediger side

E-post: post@vsdk.no | Org.nr.: 991879331