VSDK stiftet 09.11.1986


Hovedsiden
Aktiviteter
Apparatdykking
Bli-Medlem
Dykkesport
Grasrotandelen
Kurs
Om-Klubben
Sikkerhet
Styret
Styrevalgt
Utdanning
Galleri
 
 Treningstid for VSDK:

 Hver torsdag fra
 kl. 17.00 til 19.00
 i Verdal Svømmehall
 (August til Mai)

 Sommeren brukes
til dykking i sjøen.

          Sikkerhet


Turregler for VSDK

NORM SIKKERHETSREGLER FOR NORGES DYKKEFORBUND
1.0 Dykkeren
1.1 Dykk ikke hvis du føler deg umotivert.
1.2 Dykk ikke hvis du er påvirket av rusmidler.
1.3 Dykk ikke hvis du nylig har vært syk eller bruker medikamenter som ikke er godkjent av lege for bruk ved dykking.
1.4 Dykk iht de sertifikater, ledsagende utstyr- og prosedyrekrav, samt de erfaringsmessig kvalifikasjoner du til enhver tid innehar. Påse at din meddykker også har den nødvendige sertifisering, erfaring og utstyr som dykket krever.
1.5 Det bør trenes regelmessig på bruk av nødutstyr og nødprosedyrer.

2.0 Planlegging
2.1 Alle dykk skal planlegges. Planen skal følges. Bruk din personlige dykkejournal, vær nøye med å få inn alle data.
2.2 Avtal på forhånd dykket med dykkeleder og meddykker. Eks.: Svømmeretning, dybde, tid og formål med dykket.
2.3 Planlegg og organiser krevende former for dykking i henhold til ”Dykkemanualen”. Gjennomfør ikke slike for dykking uten å være kvalifisert til det. Eks. på dykkeformer: Dykking på vrak, i sterk strøm, med dekompresjonsstopp, i mørke eller i grotter og under is.
2.4 Avtal på forhånd rutiner for samhold under dykket. Best kontakt under dykket gir mellomline. Hvis kontakten brytes under dykket, gå til overflaten og gjenopprett kontakten. Se “Dykkemanualen”.

3.0 Organisering
3.1 Alle former skal organiseres. Forskjellige typer dykk krever ulik form for organisering. Se ”Dykkemanualen”. Kan ikke et dykk organiseres på forsvarlig måte, skal det ikke gjennomføres.
3.2 Undersøk om forholdene tilsier at et dykk kan organiseres på tilfredsstillende vis. Eks.: Vær og vind, strøm, båttrafikk, bunnforhold, tidevann, ilandstigningsmuligheter og varslingsmuligheter ved en alarmsituasjon.
3.3 Alle dykk krever minst en person i overflateberedskap. Best sikkerhet gir båt som følger dykkerne
3.4 Ved dykking i grupper over 4, skal det alltid være oppnevnt ansvarlig dykkeleder, se ”Dykkemanualen”. Dykkeleder er suveren i sine avgjørelser.

NORM SIKKERHETSREGLER FOR NORGES DYKKEFORBUND
3.5 Er det kun en dykker i vannet skal det alltid benyttes signalline til kvalifisert person på overflaten. Dykket skal planlegges og organiseres i henhold til dette.
3.6 Påse at alarmplan er satt opp for det aktuelle dykkestedet.
3.7 Påses at handlingsplanen er kjent/gjennomførbar, og at alle vet hvilken funksjon de har ved en eventuell ulykke

4.0 Merking
4.1 Marker alltid stedet/området hvor det faktisk dykkes med dykkeflagget. Flagget (flaggene om nødvendig) skal være heist og godt synlig så lenge dykkeaktiviteteten pågår.

NORM SIKKERHETSREGLER FOR NORGES DYKKEFORBUND
5.0 Utstyr
5.1 Dykk alltid med komplett forskriftsmessig utstyr
5.2 Sjekk utstyret nøye før dykket; foreta kameratsjekk.
5.3 Lån ikke bort utstyret til en person som ikke er sertifisert eller av andre grunner ikke er kvalifisert for dykking.

6.0 Etter dykket
6.1 Returner umiddelbart til overflaten ved aktivering av reserveluftmekanismen. Reserveluften skal fortrinnsvis være ubenyttet ved dykkets planlagt slutt.
6.2 Sikre alltid positiv oppdrift i overflaten. Blås opp vesten og steng utventilen på tørrdrakt. Dropp vektbeltet om nødvendig.

Rediger side

E-post: post@vsdk.no | Org.nr.: 991879331